Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Zajęcia Dodatkowe

Zespół wokalno- instrumentalny (p. Dariusz Lipicki)

Zajęcia w kole wokalno-instrumentalnym stwarzają uczniom możliwość spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. 

Koło teatralne (p. Bożena Juszczuk)

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci i młodzieży, wpływają korzystnie na ich wszechstronny rozwój, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. 

Zajęcia na basenie (p. Piotr Różański)

Głównym celem zajęć jest adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie negatywnych uczuć  występujących niekiedy u dzieci oraz doskonalenie poznanych elementów pływania. 

Zajęcia na lodowisku (nauczyciele w-f)

Głównym celem zajęć na lodowisku oprócz nabycia przez wychowanków umiejętności jazdy na łyżwach jest chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych, tak by aktywność fizyczna podejmowana była przez nich świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.

Koło rozwijające zainteresowania czytelnicze (p. Dorota Kadłubowska)

Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczniom udziału w zabawach z tekstem, kontaktu z literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.