Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Zajęcia Dodatkowe

Koło teatralne (p. Katarzyna Główka, p. Bożena Juszczuk)

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci i młodzieży, wpływają korzystnie na ich wszechstronny rozwój, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. 

Koło fotograficzne (p. Ewa Kociubińska, p. Joanna Romanowska)

Uczniowie Szkoły już od ponad 15 lat uczęszczają na koło fotograficzne do Bialskiego Centrum Kultury. Zajęcia prowadzi instruktor Pani Małgorzata Piekarska. 

Zajęcia na basenie (nauczyciele w-fu)

Głównym celem zajęć jest adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie negatywnych uczuć  występujących niekiedy u dzieci oraz doskonalenie poznanych elementów pływania. 

Zajęcia na lodowisku (nauczyciele w-f)

Głównym celem zajęć na lodowisku oprócz nabycia przez wychowanków umiejętności jazdy na łyżwach jest chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych, tak by aktywność fizyczna podejmowana była przez nich świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.