Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Pedagog

Pedagog szkolny zajmuje się diagnozowaniem środowiska rodzinnego oraz indywidualnych potrzeb i preferencji uczniów. Podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach problemowych, wspierając nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wspiera rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny uczniów.

Opinie oraz zaświadczenia dotyczące uczniów wydawane są na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych. Dokumenty wydane będą w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia prośby. 

Naszymi pedagogami szkolnymi są panie:    Joanna Romanowska oraz Wioleta Warecka

 

Nasz pedagog 

  • Służy Ci pomocą i radą.
  • Wskaże adres instytucji, która udzieli Ci pomocy.
  • Wysłucha Cię.
  • Zorganizuje pomoc materialną, jeżeli wymaga tego Twoja sytuacja.
  • Skieruje Cię do specjalisty, jeśli tego potrzebujesz.
  • Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

 

                                   Pedagog szkolny