Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Obiady

Podstawowym celem i zadaniem stołówki szkolnej jest zapewnienie odpowiednio zbilansowanej żywności pod względem ilości i proporcji składników odżywczych. 

 

Opłata za obiad 

cena zupy – 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy)

cena obiadu - 7,20 zł (słownie: siedem złotych dwadzieścia groszy)

Prosimy o terminowe wpłaty do 05 dnia każdego miesiąca.

 

Zwroty:

Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.

Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej zgłasza rodzic / uczeń osobiście bądź telefonicznie dzwoniąc na numer sekretariatu najpóźniej w dniu nieobecności ucznia do godziny 9.00.

Istnieje również odebrania nieodwołanego obiadu w godzinach 11.00-13.00.