Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Kalendarz Roku Szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca -  31 sierpnia 2024 r.