Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

 

Przewodniczący: p. Marta Jolanta Kudewicz

Zastępca Przewodniczącego: p. Anna Ułasiuk

Skarbnik: p. Marzena Mikinnik

 

Szanowni Państwo!

 

Podstawowym celem funkcjonowania Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz lepszego jej funkcjonowania. Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są składki na Radę RodzicówZebrane środki finansowe finansowe przeznaczane są na potrzeby uczniów, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat. Państwa zaangażowanie i wsparcie finansowe jest niezwykle ważne.

Decyzją Rady wysokość dobrowolnej składki wynosi 50zł na rok szkolny. W sytuacji, gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, rodzice mogą dokonać jednej wpłaty. Jeżeli składka stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można wpłacić dowolną sumę. Liczy się każda kwota. Dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie zrobić więcej. 

Rada Rodziców, w zależności od środków jakimi dysponuje:

  • kupuje pamiątkowe statuetki dla absolwentów szkoły,
  • dofinansowuje wycieczki szkolne,
  • finansuje nagrody książkowe na koniec roku szkolnego,
  • kupuje nagrody w konkursach szkolnych,
  • dofinansowuje organizację festynów, uroczystości szkolnych, dyskotek andrzejkowych, balów karnawałowych,
  • dofinansowuje inne inicjatywy, które służą  dzieciom, a wymagają nakładów finansowych.                                                                                                                                                                             

Prosimy o kierowanie do nas wszelkich uwag, propozycji i inicjatyw, w które jako Rada Rodziców możemy się zaangażować, które możemy wesprzeć.

Chcemy również bardzo podziękować za dokonane wpłaty w ubiegłym roku, dzięki nim mogliśmy wspierać, nagradzać i motyowować nasze dzieci do większej aktywności. Ponieważ składka na Radę Rodziców jest dobrowolna, jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą wpłatę, bo każda kwota jest ważna... 

Informujemy także o możliwości wpłacania składki w ratach. Wpłaty prosimy dokonywać na zebraniach klasowych do przedstawicieli Rady Rodziców, lub przelewem na konto bankowe:

Numer konta: 33 8025 0007 0033 0309 2000 0010

Tytuł przelewu:  imię i nazwisko ucznia

                                       

                                                                                                                     Rada Rodziców