Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Z życia szkoły

Z życia szkoły

  • „Każda impreza powinna przyczynić się do realizacji określonych celów wychowania,
  • czyli do pełniejszego, zgodnego z założonym ideałem - kształtowania osobowości wychowanka".
  •  
  • Imprezy i uroczystości szkolne są ważnym i stałym elementem życia naszej szkoły. Szkoła realizując cele dydaktyczno-wychowawcze nie tylko ogranicza się do przekazywania informacji, ale odwołuje się także do przeżyć wychowanków, budzi je i kształtuje. Organizacja uroczystości i imprez szkolnych nie tylko stanowi ważny element pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale także scala oddziaływanie domu i szkoły, gdyż w wielu wydarzeniach szkolnych biorą udział rodzice. Bardzo duże znacznie ma również praca uczniów nad współorganizowaniem imprez i uroczystości, które uczą planowania i realizowania projektów i uświadamiają im wartość włożonego w przygotowania wysiłku.

XII Powiatowy Turniej BOCCIA w Łukowie, 21.03.2023 r.

W turnieju brało udział siedem drużyn z powiatu bialskiego i łukowskiego. Turniej odbywał się systemem "każdy z każdym". Zawody przebiegały w miłej i sportowej rywalizacji. Zawodnicy za I, II i III miesca otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Nasi uczniowie zdobyli I miejsce....

VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły, 15.03.2025 r.

Rywalizacja odbyła się w kategorii dziewcząt i chłopców. Po niezwykle zaciętej i wyrównanej rywalizacji wśród dziewcząt - I miejsce zajęła Wiktoria Rubach II miejsce Wiktoria Kalenska III miejsce Bernadeta Dubienko. Natomiast w kategorii chłopców - I miejsce Artur Jarzyna II...