Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Psycholog

Psycholog służy uczniom wsparciem emocjonalnym i psychoedukacyjnym, pomaga szukać rozwiązań i odpowiedzi na różne pytania dotyczące okresu dorastania, szukania własnej tożsamości i miejsca w świecie dorosłych. Reaguje w sytuacjach trudnych, potrafi interweniować w sytuacjach konfliktowych. Współpracuje z rodzicami, opiekunami w celu rozwiązywania trudności z zachowaniem się ucznia w szkole i po za nią. Dąży do poznania mocnych i słabych stron ucznia, a poprzez współpracę z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami pośrednio wpływa na rozwój ich zainteresowań i talentów.

Opinie oraz zaświadczenia dotyczące uczniów wydawane są na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych. Dokumenty wydane będą w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia prośby.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, 21.10.22 r.

Spotkania grup wsparcia są okazją do poznania innych rodziców borykających się z podobnymi problemami, możliwością wymiany doświadczeń oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. Zapraszamy!