Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami. Wykonuje szereg badań przesiewowych mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości zdrowotnych. Powadzi profilaktykę fluorkową oraz edukację zdrowotną. Sprawuje opiekę i poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi. Udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

Nasza pielęgniarką jest niezastąpiona i zawsze gotowa do pomocy pani Halinka Bogucka. Uśmiech

Światowy Dzień Służby Zdrowia

Od 1950 r. dnia 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Służby Zdrowia.