Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Oferta edukacyjna

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą: 8- letnia Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami przedszkolnymi oraz Szkoła Przysposabiająca do pracy.

Prowadzimy zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, które obejmuje dzieci od momentu urodzenia do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole. W szkole prowadzone są dodatkowe terapie wspierające rozwój ucznia w oparciu o specjalistyczny sprzęt i licencjonowanych terapeutów. Oferujemy również turnusy rehabilitacyjne nad morzem i atrakcyjne wycieczki.