Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Zajęcia Rew.-Wych.

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizujemy zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu  w codziennym życiu.

Zajęcia obejmują przede wszystkim:

 • 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika.
 • 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika.
 • 3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie    własnego ciała i orientacji przestrzennej.
 • 4. Wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.
 • 5. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
 • 6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
 • 7. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

 

 • Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć wynosi:
 • 1) 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych,
 • 2) 10 godz. tygodniowo na zajęciach indywidualnych.
 •  

Liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4 wychowanków.

 

Grupa rew-wych