Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O nas
 3. Kadra

Kadra

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych

Małgorzata Bielecka -Dyrektor

Renata Kazimierska - Wicedyrektor

  

Pracownicy administracji: 

  • Sekretarz szkoły - Aneta Warpas
   • Specjalista ds kadrowych - Beata Fiuk
 • Główny księgowy - Katarzyna Bahonko
 •  

Kadra nauczycielska:

 • Adamczyk Ilona - nauczyciel chemii, fizyki, pedagog
 • Bandzarewicz Anna - nauczyciel religii
 • Barabasz Izabela - wychowawca nauczyciel klasy IIPC, terapeuta SI, nauczyciel plastyki
 • Barabasz Jarosław - nauczyciel techniki i przedmiotów pdp, koła zainteresowań
 • Bielecka Małgorzata - dyrektor ZSS
 • Borkowska Edyta - wychowawca nauczyciel klasy 2b, zajęć rozwijających komunikację, rewalidacji, PPP
 • Bujak Dariusz - nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność
 • Chmiel Mariola - nauczyciel terapeuta usprawniania ruchowego, wwrd
 • Chmielewska - Gdula Magdalena - wychowawca nauczyciel klasy 4b, terapeuta usprawniania ruchowego, terapeuta SI, wwrd
 • Chomicz Magdalena - wychowawca nauczyciel zespołu łączonego 6l-8l, jęz. polskiego, zaj. rew.
 • Chrząszcz Hubert - nauczyciel terapeuta usprawniania ruchowego, w-fu
 • Czeczelewska Katarzyna -nauczyciel wychowawca klasy 5b, religii
 • Czeczelewska Małgorzata- wychowawca nauczyciel grupy rew. "A'
 • Dacewicz Marzenna- nauczyciel koła zainteresowań
 • Derlukiewicz - Gucwa Ewa- nauczyciel grupy przedszkolnej
 • Dobryńczuk Judyta - nauczyciel religii, pomocy psych.-ped.
 • Dragan Magdalena - psycholog
 • Dryżałowska -Anna - psycholog
 • Główka Katarzyna - wychowawca nauczyciel klasy 8a, pomocy psych.-ped., terapeuta SI
 • Głuch Marek -nauczyciel przedmiotów pdp, informatyki
 • Hackiewicz Joanna ---------------
 • Hołownia Teresa - nauczyciel świetlicy, indyw. zajęć rew. — wychow.
 • Iwaniuk Katarzyna - wychowawca nauczyciel klasy 1b
 • Janiak Monika - wychowawca nauczyciel klasy IPD, indyw.zaj. rew.-wych., biologii
 • Jankiewicz Adrian -  nauczyciel w-fu
 • Juszczuk Bożena- wychowawca nauczyciel klasy IIIPA, zaj. rozwijających komunikowanie się, jezyka polskiego
 • Kadłubowska Dorota -nauczyciel bibliotekarz, indyw. zaj. rew.- wych., zajęć kształtujących kreatywność
 • Kazimierska Renata- wicedyrektor, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 • Kierdaszuk Magdalena - ---------------
 • Kociubińska Ewa - wychowawca nauczyciel klasy 5a, wwrd, pomocy psych. - ped
 • Kosińska Joanna -nauczyciel świetlicy, indyw. zajęć rew. — wychow.
 • Koszołko Renata - nauczyciel zajęć rew., pomocy psych. - ped.
 • Krać Magdalena - wychowawca nauczyciel grupy przedszkolnej „C"
 • Król Zyta - wychowawca nauczyciel grupy przedszkolnej "A"
 • Kuc Robert -nauczyciel w-f
 • Kuzawińska Anna - nauczyciel przedmiotów pdp, indyw. zaj. rew-wych.
 • Kuzawińska Joanna - nauczyciel grupy przedszkolnej
 • Kuzioła Katarzyna - nauczyciel rewalidacji mowy
 • Lewtak Agnieszka - wychowawca nauczyciel klasy IIPA, matematyki
 • Lipicki Dariusz - ------------------
 • Markowska Marta - psycholog
 • Minakowska Krystyna - nauczyciel przedmiotów pdp, indyw. zajęć rew. - wych.
 • Najdychor Beata - wychowawca nauczyciel klasy IIIPB, przedmiotów pdp
 • Nowakowska Joanna - wychowawca nauczyciel klasy IPE, indyw. zajęć rew. - wych., rewalidacji
 • Ojer Katarzyna - nauczyciel wychowawca klasy 7a, indyw. zajęć rew.-wych.
 • Olędzka Aleksandra- nauczyciel świetlicy, pomocy psych.- ped
 • Perchaluk Dorota-wychowawca nauczyciel klasy 7l, nauczyciel angielskiego, geografii
 • Piechna Marta - wychowawca nauczyciel klasy 6a, wwrd, terapeuta SI
 • Romanowska Joanna - wychowawca nauczyciel klasy IPA, terapeuta SI, pedagog
 • Rościńska — Marczewska Joanna -nauczyciel rewalidacji mowy, wwrd
 • Rozwadowska-Wawryniuk Paulina -nauczyciel rewalidacji mowy, koordynator ds. wwrd
 • Różański Piotr - nauczyciel w-f , gimnastyki korekcyjnej
 • Sałaciak Sylwia - wychowawca nauczyciel grupy rew. - wych. „C", indyw. zajęć rew. - wych.
 • Sałata Barbara - nauczyciel zajęć kształtujących kreatywność
 • Sarnecka Monika - wychowawca nauczyciel klasy 1a, wwrd, terapeuta SI
 • Sawonik Małgorzata - wychowawca nauczyciel klasy IIPB, wwrd, koła zainteresowań
 • Słowik Anna - nauczyciel w-f
 • Stalewski Krzysztof - nauczyciel w-f, gimnastyki korekcyjnej
 • Szczepaniak Monika - nauczyciel rewalidacji mowy, wwrd
 • Szostakiewicz-Lasota Barbara - wychowawca nauczyciel klasy 1l-2l, terapeuta SI
 • Szupiluk Monika- nauczyciel historii, WOS
 • Tarasiuk Danuta - nauczyciel przedmiotów pdp, indyw. zaj. rew. -wych., zaj. rozwijających komunikowanie się
 • Teter-Reduch Magdalena - wychowawca nauczyciel klasy 4l, wwrd
 • Warecka Wioleta - wychowawca nauczyciel klasy 2c, pedagog, terapeuta SI
 • Wasieczko Bożena - nauczyciel przedmiotów pdp, indyw. zajęć rew. - wych.
 • Wawryniuk Agnieszka - wychowawca nauczyciel klasy 8C, zajęć rew.
 • Welik Magda ----------------
 • Wsuł Katarzyna - wychowawca nauczyciel klasy 6b, indyw. zajęć rew. - wych., terapeuta SI
 • Żeszczuk Małgorzata - wychowawca nauczyciel klasy 8b, zajęć rozwijających kreatywność, muzyki
 • Żuk Katarzyna - wychowawca nauczyciel klasy 4a, indyw. zajęć rew. - wych., terapeuta SI

 

Pożegnanie nauczycieli, 24.06.2022 r.

Katarzyna Bielecka, Monika Ciok, Danuta Collins, Bożena Lewtak