Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Doradztwo zawodowe

Środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu przyszłych decyzji zawodowych uczniów. Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu. Dlatego podejście dzisiejszej edukacji do prowadzenia działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego obejmuje wszystkie szczeble kształcenia.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, a także dzieci w oddziałach przedszkolnych.  Zawiera on ogół działań podejmowanych przez placówkę w celu pomocy uczniom w podjęciu optymalnej decyzji dotyczącej wyboru drogi zawodowej, w tym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

VIII Dni Technika w ZSS nr 2, 25.10.2023 r.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w VIII Dniach Technika w ZSS nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. Nasza młodzież obejrzała ciekawą prezentację przedstawiającą ofertę edukacyjną szkoły. Następnie zwiedzano warsztaty szkolne, na których...

Wizyta w OHP, 5-7l, 17.03.2022 r.

17 marca uczniowie klasy 5-7l, w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, odwiedzili Ochotniczy Hufiec Pracy w Białej Podl. W czasie spotkania pani Dorota Sorbian-Przybysz oraz Agata Szaniawska-Trochonowicz przedstawiły ofertę edukacyjną placówki, zaprezentowały filmy o zawodach szczególnie...

Warsztaty zawodoznawcze uczniów klas IIIPA i IIIPB

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego.

Doradztwo zawodowe- film

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej działania z zakresu doradztwa zawodowego w naszej szkole w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

Spotkanie z doradcą zawodowym p. Dorotą Sorbian-Przybysz

Celem było pokazanie uczniom czym zajmuje się osoba, która pracuje w danym zawodzie