Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dla Rodzica

Dla Rodzica

Zespół Szkół Specjalnych w swojej działalności dąży do stworzenia pozytywnych relacji z rodzicami uczniów. Nauczyciele podejmują współpracę z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów, przekazywania wiedzy na temat ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, a także poznania oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i pedagogów oraz zintegrowania działań mających na celu szeroko rozumiane dobro dzieci. Rodzice uczniów mają możliwość uczestniczenia w szkolnych i klasowych imprezach, podczas których mogą obserwować pracę szkoły i nauczycieli, jak również występy i osiągnięcia swoich dzieci.