Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Konkursy szkolne

Dzień w naszej szkole to nie tylko nauka, ale również ciekawe konkursy i różnorodne turnieje, które nie tylko kształcą i motywują uczniów do działania, ale także pełnią bardzo ważną rolę terapeutyczną. Dzięki udziałowi w konkursach nasi wychowankowie mają szansę zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności, doświadczyć emocji i wrażeń związanych z wystąpieniami publicznymi,  poczuć smak sukcesu, nauczyć się radzić sobie z porażką i co ważne... poczuć, czym są radość i satysfakcja płynące z rywalizacji w przyjaznej i uczciwej atmosferze.

 

Konkurs plastyczny "Każde dziecko ma prawo do szczęścia", 25.05.2022 r.

Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej organizuje konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Każde dziecko ma prawo do szczęścia”. Został on zainicjowany w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej, która była propagatorką...

Konkurs plastyczny "Zawody moich rodziców" 07.05.21 r.

Cel konkursu to: przybliżenie wiadomości na temat miejsc pracy rodziców, uświadomienie znaczenia pracy dla człowieka, oraz rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej.

Konkurs kulinarny "Jajko w starych przepisach" kwiecień 2021 r.

Celem Konkursu było zachęcenie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy do poszukiwania wiedzy o rodzinnym dziedzictwie kulturowym w domowych zasobach i wspomnieniach członków rodziny.