Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Konkurs plastyczny "Każde dziecko ma prawo do szczęścia", 25.05.2022 r.

Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej organizuje konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Każde dziecko ma prawo do szczęścia”. Został on zainicjowany w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej, która była propagatorką wyrażania emocji i doświadczeń poprzez kreatywną pracę z dziećmi niepełnosprawnymi.

Za główny cel konkursu przyjęto uwrażliwienie uczestników na zagadnienie niepełnosprawności oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób z niepełnosprawnością, a także rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dzieci i młodzieży.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu miasta Biała Podlaska (kategoria I : uczniowie klas I-III; kategoria II: uczniowie klas IV-VI; kategoria III: uczniowie klas VII-VIII). Prace można składać do 25 maja 2022 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Orzechowej 58.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie rozesłanym do wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Biała Podlaska oraz na stronie www.szkolaspecjalna.pl .
Konkurs honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk. Patronat medialny objął Podlasianin i Radio Biper.

 

konkurs Grzegorzewska

Konkurs Grzegorzewska 2