Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Konkurs kulinarny "Jajko w starych przepisach" kwiecień 2021 r.

Celem Konkursu było zachęcenie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy do poszukiwania wiedzy o rodzinnym dziedzictwie kulturowym w domowych zasobach i wspomnieniach członków rodziny.

Wszystkie materiały znajdują się w kolekcji wakeleta: Jajko w starych przepisach 

 

Konkurs kulinarny

Pomysłodawcy akcji: panie Joanna Hackiewicz i Bożena Juszczuk