Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem

Edukacja przebiega w oparciu o  obowiązującą podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Treści kształcenia kształcenia realizowane są w ramach:

  • - funkcjonowania osobistego i społecznego (edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna),
  • - zajęć rozwijających komunikowanie się,
  • - zajęć rozwijających kreatywność,
  • - wychowania fizycznego.