Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Edukacja przebiega w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Zawarte w niej treści kształcenia są odpowiednio modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb i poziomu funkcjonowania uczniów.

 

Edukacja szkolna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przebiega w następujących etapach:

– Etap I – klasy I – III - nauczanie zintegrowane - zdobywanie i poszerzanie umiejętności w zakresie: samoobsługi, uspołeczniania, komunikowania się oraz elementarnych umiejętności szkolnych

– Etap II – klasy IV – VIII - nauczanie przedmiotowe.