Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Usprawnianie ruchowe

Usprawnianie ruchowe jest to zespół działań zmierzających do przywrócenia możliwie pełnej sprawności fizycznej a tym samym jak największej samodzielności i niezależności społecznej.

Osiąga się to przez: poprawę zakresu ruchu w stawach oraz siły mięśniowej, pobudzanie procesów kompensacyjno – adaptacyjnych, korygowanie istniejących wad i dysfunkcji, opóźnianie powstawania zmian wtórnych, stymulowanie prawidłowego rozwoju organizmu, kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i swojej niepełnosprawności.

Dobór oraz sposób prowadzenia ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb uczestnika.  Po dokonaniu oceny fizjoterapeutycznej poprzez wywiad, obserwację i badanie konstruuje się program terapii dostosowany do indywidualnych potrzeb i sprawności psychofizycznych uczniów.