Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Terapia psychologiczna

W ramach terapii psychologicznej prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych. 

Są to oddziaływania, które wspomagają rozwój dziecka, pozwalają na nabycie nowych umiejętności, pomagają na niwelowanie zachowań negatywnych i niepożądanych. Dzięki terapii psychologicznej dziecko uzupełnia deficyty, czuje się dowartościowane,  akceptuje siebie, rozwija swoje umiejętności, poprawia funkcje poznawczo-pamięciowe, uwagę i spostrzeganie. Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są  dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka za pomocą obserwacji psychologicznej, wywiadu lub rozmowy psychologicznej.