Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Walczymy o tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu

Główną ideą Programu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa o: prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  oraz funkcjonowaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Miasto, które zbierze najwięcej elektroodpadów w przeliczeniu na mieszkańca, otrzyma tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu oraz statuetkę wykonaną z recyklingu.

 

Polska stolica recyklingu