Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

XI Podlaska Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Siemiatyczach, 17.05.2023 r.

Zawody sportowe poprzedził Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych oraz uroczyste przywitanie gości i zaproszonych drużyn. Nasi uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami i wykonywali je z uśmiechami na twarzy. Po skończonej rywalizacji wręczono pamiątkowe puchary i dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymali złote medale. Uczestnicy rywalizacji sportowych zadeklarowali chęć ponownego spotkania za rok. Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele wychowania fizycznego: p. Anna Słowik, p. Robert Kuc i p. Piotr Różański.